Село Престой

Престой е село в Северна България. То се намира в община Трявна, област Габрово. Преди девети септември 1944 г. селото се наричало Джуровци. След това е прекръстено на Престой. Там са престояли руските войски, преминавайки Стара планина през зимата на 1877 г. Оттам идва и новото име на селото. Една от махалите на селото е с колоритното име Сърбогъзи, която е повече от 200 годишна. Последният жител на махалата Боньо Митев е починал около 2010 година.